/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/
Velg en side

Stamtavler for magrere kjøtt

Våre foreldredyr er nøye plukket ut etter stamtavler for hver dyreflokk. Vi i Gårdsand AS følger hele prosessen dag for dag, og loggfører alt. Sporbarhet er viktig for oss. Våre foreldredyr av and kommer fra Cherry Valley, et av verdens ledende avlsfirma på and. De har mer enn 40 års erfaring i å frembringe en magrere and gjennom et tålmodig og naturlig avlsarbeid. And og kylling overvåkes med hyppige veterinærprøver, og Gårdsand AS har sertifisert oppdrett. Våre ender og kyllinger er fri for salmonella.

Fra egg til and

Endene bygger reder i halmen, hvor de verper sine egg. Hver dag strør vi tørr halm over hele gulvet. Eggene samles inn hver morgen, og vaskes forsiktig. Så overtar rugemaskiner jobben. I fire uker varmes og vendes eggene frem til klekkingen. Alle Gårdsand-anleggene er spesialbygget for formålet, og har høye krav til renhold. Hos oss arbeider ny teknologi og gammeldags yrkesstolthet sammen for å skape gode oppvekstvilkår for endene.